Win68 Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Khách Hàng Tham Gia

22-02-22

    Quyền Riêng Tư Khách Hàng Tại Nhà Cái Win68

    Win68 là một nhà cái luôn đặt quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu, luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu vào vị trí ưu tiên của chúng tôi. 

    WIN68 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được khách hàng chấp nhận. Chúng tôi có quyền bảo vệ và cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán. 

    Tất cả thông tin về cá nhân do khách hàng cung cấp tại win68 sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài , 24/7 sẽ có chuyên viên trực để kiểm soát, Tất cả dữ liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ.

    Nhà cái WIN68 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mại mà khách hàng có thể quan tâm qua thư. WIN68 không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của WIN68, không ai được phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của công ty hoặc nhân bản máy chủ không phải là WIN68.